Období revizí a servisů - víte co je potřeba?

02.11.2018

Z platné legislativy vyplývá pro majitele domů, bytových domů a jejich nájemníků povinnost provádění revizí a kontrol vícero typů. Nyní jsme právě na vrcholu sezony revizí a pravidelných servisů topných zařízení (komíny, kotle, bojlery, karmy a ostatní plynové spotřebiče jako například vafky a plynové sporáky).

Kromě toho, že mnohé z pravidelných servisů a revizí jsou zákonnou povinností, doporučujeme je nezanedbávat i z těchto dalších důvodů:

  • Mohou zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.
  • Díky provedené kontrole a případné opravě můžete snížit spotřebu energií.
  • Pro váš pocit bezpečí a jistoty.
Co všechno je tedy nutné nechat před zimou zkontrolovat? Zde je pár příkladů z dlouhého výčtu.

Komíny

V současné době vrcholí období revizí zejména spalinových cest- komínů. Od začátku roku 2016 ukládá zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně povinnost čistit a kontrolovat spalinové cesty pravidelně a vyjmenovává případy, v nichž je nutná jejich revize. V roce 2016 byla zveřejněna nová prováděcí vyhláška č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, jaké palivo spalují. Nezáleží ani na tom, zda se spaliny vypouštějí komínem, nebo kouřovodem na fasádu.

Nízkotlakové kotelny

Dále jsou také nutné kontroly a revize nízkotlakových kotelen, které jsou definovány podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. a Přílohy č. 12 odst. 12.1 nařízení vlády č.101/2005 Sb. jako objekt nebo část objektu ve kterém se nachází kotel s jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50kW nebo pokud součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů je vyšší než 100kW. Předpisy určují vykonávat pravidelné odborné prohlídky kotelen ve stanovených lhůtách, které se v letošním roce prodloužily ze dvou let na tři roky.

Plynové kotle

Jedenkrát do roka by se měl každý majitel plynového kotle postarat o jeho servisní prohlídku. Tuto prohlídku provádí servisní technik, který kontroluje zda kotel funguje tak, jak má, popřípadě jej vyčistí nebo vymění opotřebované části přístroje. Součástí této servisní prohlídky je tzv. periodická kontrola.

Na rozdíl od provozní revize plynových kotlů není povinnost provádět servisní prohlídku stanovena zákonnou vyhláškou. Přesto všechno je však v zájmu majitele kotle, aby na pravidelný servis plynového zařízení dbal z důvodu právě bezpečnosti, životnosti a v neposlední řadě zákonné povinnosti.

Plynová zařízení

A zapomínat by se nemělo ani na revizi plynových zařízení. Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní. Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení. Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.

A co vy, už máte všechny revize zařízené? Víte, co kromě výše uvedeného máte pravidelně hlídat? 

Pokud ne, rádi Vám s tím pomůžeme!

Zařizování revizí je jednou ze služeb, kterou v rámci správy nemovitostí nabízíme. V případě zájmu nás prosím kontaktujte zde.